Når visjonen er seg selv nok

Kan en bedrift påberope seg å ta samfunnsansvar på alvor hvis visjonen ikke peker i den retningen?

Nei, mener jeg. Ekte, ordentlig og strategisk samfunnsansvar, CSR 2.0, bærekraft eller hva vi skal kalle det, handler om måten man driver virksomheten på slik at man både tjener penger og bidrar til miljø og menneskers positive utvikling. Det handler om at ledelsen definerer hva slags bedrift man er, hvilke verdier man står for, hvordan man ser sitt ansvar og hvilke spor ønsker å etterlate. Hvis visjonen ikke sier noe om dette, er det lite trolig at uttalte samfunnsansvars strategier stikker særlig dypt. Les videre

Reklame