Det handler om tillit

9. april la Dinamo PR la frem de norske resultatene av Edelman Trust barometeret i samarbeid med Markedshøyskolen.

Berly Lund Grønning, leder i Trust-lansering (3 of 10)-1Dinamo PR ønsket velkommen til lansering av den 3 norske tillits barometeret. Edelman Trust Barometer er en internasjonal måling av publikums tillit til næringsliv, media, offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner som gjennomføres i 27 land.

Trust-lansering (4 of 10)

Laurence Evans presenterte funnene

Laurence Evans fra Edelman, Dinamo PRs internasjonale samarbeidspartner, ga en innsiktsfull presentasjon og sammenlignet resulatetene fra Norge med de internasjonale resultatene.

Her er et kort resymé av det jeg fant mest interessant.Tillit har målbare effekter for virksomheter: Les videre

Reklame