To nye kjemikalier på verstingelista

To nye kjemikalier er oppført på verstinglista. «Stoffene D4 og TCEP finnes i mange vanlige forbrukerprodukter som kosmetikk, maling, impregneringsmidler og tekstiler. Det er godt dokumentert at begge stoffene brytes svært sakte ned i miljøet. Fordi de hoper seg opp i næringskjeden, kan stoffene til slutt ende opp i maten vi spiser. Både D4 og TCEP kan skade forplantningsevnen til mennesker.» skriver Klif.

Inneholder produktene farlige kjemikalier?

Inneholder produktene farlige kjemikalier?

At de er ført opp på verstingelisten, betyr ikke at de er forbudt, men at myndighetene vil bruke flere virkemidler til å kontrollere bruken. Her er hele prioriteringslisten.

Godt samfunnsansvar er at produsenter tar dette mer på alvor og legger et «førevar»-prinsipp til grunn og ikke venter til all mulig forskning Les videre