CSR-konsulent – en variert hverdag

Hva er det GoodBusiness leverer, egentlig? Jeg får ofte spørsmålet, og tenkte en liten oppsummering over de vanligste «produktene» vi leverer kan være på sin plass:

1. CSR-sjekk:

CSR-sjekk er en kartlegging av hvilke områder bedriften påvirker med sin virksomhet og hvilke tiltak som allerede er iverksatt for å svare på denne påvirkningen og vi identifiserer gap, dvs hva man enda ikke har tatt tak i. I workshopen jobber vi oss gjennom de relevante temaene for den spesifikke bedriften, slik at deltakerne får en felles forståelse av styrker og svakheter. Alle områder kartlegges, men det vil legges vekt på vesentlighet som et viktig kriterie for videre arbeid og prioritering av de ulike temaene.

Etter prosessen vil bedriften sitte igjen med en statusrapport på hvordan man i dag ivaretar de ulike områdene innenfor samfunnsansvar og også med en oversikt over temaer man bør ta tak i for å sikre at man ivaretar sitt ansvar på en god måte. Dette vil være et godt grunnlag for å utvikle en CSR strategi, men også som underlag for CSR-rapportering (eks GRI)

Ganske ofte utvider vi prosessen til også å se på nye forretningsområder og muligheter (CSV – Creating Shared Values)

2. CSR – i strategiarbeidet

Samfunnsansvar er best når det er en integrert del av virksomheten, i hvertfall hvis man ønsker at det skal ha positive effekter på utfordringer og gi konkurransefortrinn. Forskning viser at det er de mest innovative og kreative selskapene som best evner å gjøre samfunnsansvar til et konkurransefortrinn. En god strategi for samfunnsansvar kan utfordre strategiske valg. Virksomheter er derfor tjent med at ansvarlighet er en del av strategiprosessen. En strategiprosess vil gi svar på vårt samfunnsoppdrag, prioritere de ulike tiltak som er nødvendig og ikke minst analysere på hvilken måte virksomheten kan bruke sine ressurser og kompetanse til å gjøre en positiv forskjell i samfunnet.

Gjennom CSR-perspektivet kan man dessuten få opp nye problemstillinger og spørsmål som kan gi overraskende og interessante nye svar og bidra til spennende diskusjoner og nye strategier. 

3. Interessentkartlegging

Å kjenne til hvordan bedriftens interessenter berøres av bedriftens aktiviteter, er ikke bare nødvendig, men også svært nyttig i arbeid med CSR. God kartlegging av og dialog med interessentene kan gi mye kunnskap om hva man bør prioritere. Det kan også gi innsikt i fremtidige problemstillinger, informasjon m hvordan man bedre kan kommunisere med og engasjere interessentene og ikke minst gi grunnlag for bedre relasjoner.

4. Samfunnsansvar og kommunikasjon

Mange norske bedrifter gjør mye bra arbeid innen samfunnsansvar. Men for mange er det en godt bevart hemmelighet, både internt og eksternt. Det kan være ok, for det viktigste er jo hva man gjør. Men det kan ligge spennende muligheter i å trekke arbeidet opp og frem på en sympatisk og engasjerende måte, ikke minst internt. Gjort riktig kan det skape stort engasejement, stolthet,  omdømmegivinst og bygge merkevaren. Vi hjelper til med kommunikasjonsstrategien og utforming av aktiviteter mot ulike interessenter

5. Samfunnsansvar – verdier og holdninger 

Samfunnsansvar handler til syvende og sist om holdninger til oss selv og vår plass i den verden vi er en del av. Hva slags fotavtrykk ønsker vi å etterlate? Har vi muligheter med våre produkter, kompetanse eller ressurser for å gjøre en positiv forskjell på ett eller flere områder? Samfunnsansvarsarbeidet kan på en meget konstruktiv måte bidra til å underbygge og løfte de verdiene man står for slik at de blir tydeligere for alle interessenter.

6. Verdistrategisk workshop

Ut av temaet over har det vokst frem en forretnings strategisk workshop med verdiforankret innhold for mindre bedrifter. Hva står dere for, hvor ønsker dere å gå de neste årene, hva er målene deres og hva skal til for at dere når målene? Alle ansatte deltar i en engasjerende 2 dagers workshop rundt disse temaene, og resultatet er en omforent strategisk plan, godt forankrete og forståtte verdier og medarbeidere med stor entusiasme for fremtiden. 

7. Foredrag

Om ikke hele prosesser er ønskelig, snakker jeg gjerne om alt over og mere til i kortere formater .

8. Samfunnsansvarsrapportering

Alle børsnoterte selskaper er pålagt å rapportere om sitt samfunnsansvar fra og med regnskapsåret 2013. Hva innebærer det? Hvilke muligheter og formater finnes?

 

Reklame

UNILEVER – CSR-ekspertenes våte drøm

Unilever, en av verdens største bedrifter og produsent av en rekke forbrukerprodukter, er i CSR-kretser anerkjent for sitt seriøse og ambisiøse CSR-arbeid. Sjefen Paul Polman er sett på som en guru og deres CSR-strategi, Living Plan, ble lansert i november 2010 til stor oppmerksomhet. Planen var annerledes enn det meste vi så langt hadde sett. De tok ansvar ikke bare for egen virksomhet, men for hele verdikjeden (underleverandører, distributører) og ikke minst for hvilken effekt produktene deres har på kundene og forbrukerne. Les videre

Samfunnsansvar – en dårlig samvittighet?

Tid og ressurser stopper en del bedrifter jeg møter fra å komme i gang og jobbe skikkelig med samfunnsansvar eller bærekraft. Føler du at det gjelder din bedrift også, er tiden inne NÅ for å få samfunnsansvar med i planer og budsjetter for 2013!

Det kan være lurt; mye tyder på at morgendagens vinnere er de som tar samfunnets forventninger og morgendagens utfordringer på alvor og forholder seg proaktivt til dem. Det kan gjøre bedriften mer attraktiv i kampen om talentene og overfor forbrukerne. Stadig flere bedrifter stiller krav til at underleverandørene kan dokumentere at de jobber med samfunnsansvar. Er dere beredt?

Les videre