Mer enn et moralsk ansvar

Hvor langt går virksomheters ansvar for mennesker og miljø i leverandørkjeden? Kan vi akseptere at produkter som skal gjøre våre liv bedre, skader andres liv?

LegemiddelvannBrennpunkt satt i mars fokus på ødeleggelsene som legemiddelindustrien har på miljøet og mennesker rundt fabrikkene i India. Restavfall fra fabrikker som produserer virkestoffer til bl a antibiotika, strømmer ut i grunnvannet og ødelegger livsgrunnlaget til alle som bor i området.

Grunnvannet er selvlysende gult, dyrket mark ligger brakk og miljøødeleggelsene er store.

I tillegg medfører fri flyt av antibiotika at bakterier har blitt multiresistente. Det siste er det som har forskrekket oss her hjemme mest – for det kan jo være direkte farlig for vår helse. Les videre

Reklame

Blir jordbrukbruksprodukter det nye «tekstilcaset»?

Notis

Aftenposten har ved gjentatte anledninger i det siste kastet lys på slaveliknende tilstander i tomatindustrien i Italia. Det dreier seg om  grov utnyttelsen av tomatplukkerne Sør i Italia og de uverdige bo- og arbeidsforholdene de har.

Tomatsaken er toppen av et stort fjell av lignende produkter og råvarer. I går sto det om appelsinslaver. Det kommer nok til å dukke opp flere avsløringer av denne typen fremover tror vi. Hvis man som leder av en bedrift kun har fokus på pris, og ikke rundt hvordan produktet er produsert, er man både uansvarlig i forhold til arbeiderne det gjelder og fremtiden til egen bedrift.

Forbrukerne er i økende grad opptatt av hvordan selskaper opptrer. Det viser ikke minst en rekke aksjoner på sosiale medier det siste året. I fjor var fokus i stor grad på tekstil. Denne saken handler om tomater, men jordbruksprodukter under ett er blant de sektorer hvor det er størst risiko for alvorlige brudd på menneskerettigheter, dårlige arbeidsforhold, barnearbeid og miljøødeleggelser.

Uholdbare og sjokkerende arbeidsforhold og miljøovertramp i jordbrukssektoren, gir maten vi spiser en ekkel bismak når «forhenget dras til side». Ubehagelige avsløringer rundt egne produkter kan derfor fort bli en kostbar fallbrube i form av tapt omdømme og mindre lojale kunder. Det er ledelsens ansvar å forebygge dette.

Det er ikke et enkelt område å følge opp. Det krever, tid, ressurser, komptanse og ikke minst dedikasjon.

Gjør man et godt et arbeid på dette område og kommuniserer tydelig og riktig mot kunder og forbrukere, unngår man ikke bare kostbare avsporinger, man rigger bedriften for fremtiden ved å bygge et strategisk konkurransefortrinn.

 

 

Kristian M Røkke har lært noe viktig

Røkke jr har tatt Executive MBA-programmet på Wharton, en handelshøyskole under University of Pennsylvania. Dette fikk et stort oppslag i DN i går. DN papirutgave skriver: «Samfunnsplikten står sentralt ved lærestedet, og i avskjedstalen ble studentene bedt om å være «patrioter» som gir tilbake til sine lokalsamfunn».

Kristian Røkke ønsker å ta samfunnsansvar

Kristian Røkke ønsker å ta samfunnsansvar

Selv sier Kristian Monsen Røkke helt til slutt i intervjuet: «Dette er noe vi har blitt utfordret på under studiene. Jeg reiser herfra med mer ballast til å ta bedre beslutninger forretningsmessig og privat, og håper å kunne bidra på mange områder – å gjøre en forskjell».

Slike ledere vil vi ha!

Det kan også kalles ansvarlige ledere som ser at de kan bidra gjennom egen ledelse og virksomhetens praksis til å gjøre en forskjell ved å ta etsik gode beslutninger og innse at virksomheten er en viktig del av samfunnet. 

Og som vi pleier å sier. Det er dessuten GoodBusiness!

 

Ps: en av mine favoritter: Adam Grant, forfatter av «Give and Take» er professor på Wharton. Mon tro om Røkke har vært så heldig å ha han som foreleser også?

Ansvar og lønnsomhet

Ansvar og lønnsomhet nevnes ofte i samme åndedrag. Det oppfattes ofte som nødvendig å presentere business caset for samfunnsansvar – kanskje fordi mange ledere fremdeles er skeptiske og tenker at dette er en (unødvendig) kostnad? Argumentet om lønnsomhet kan oppleves som viktig for å overbevise og selge konseptet.

Ansvar og lønnsomhet

Ansvar og lønnsomhet

Det er ikke vanskelig å dokumentere positive effekter av samfunnsansvar. Jeg har tidligere listet opp ti gode grunner i denne bloggen.

Det er heller ikke vanskelig å finne forskning som viser at det lønner seg. Det kanskje mest solide arbeidet, gjort av forskere på Harvard viste Les videre