Lovforslag: Store bedrifter må redegjøre for sitt samfunnsansvar

Regjeringen har lagt frem lovforslag til et nytt krav om at store foretak (ASA, børsnoterte og bank- og finansselskaper) i årsberetningen eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument skal rapportere om hvordan de følger opp sitt samfunnsansvar. Dette vil definitivt vil sette samfunnsansvar tydeligere på agendaen i norsk næringsliv.

– Regjeringen forventer at norske bedrifter skal være blant de fremste til å ta samfunnsansvar. Et lovfestet rapporteringskrav vil bidra til økt åpenhet og økt offentlig søkelys på virksomhetene, og skal motivere flere bedrifter til å integrere og tenke samfunnsansvar og i etikk i virksomheten, sier finansminister Sigbjørn Johnsen i pressemeldingen fra Regjeringen.

Lovforslaget innebærer at store selskaper skal gi en årlig redegjørelse for hva de gjør i forhold til samfunnsansvar. Regjeringen har i lovforslaget lagt til grunn en oppdatert oppfatning av hva samfunnsansvar er, nemlig det selspaet gjør for å integrere hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon i sine forretningsstrategier, i sin daglige drift og i forholdet til sine interessenter.

Lovforslaget sier at selskapene som minimum skal gi opplysninger om:

  • sin samfunnsansvarspolicy
  • hvordan policyen er fulgt opp i året som er gått
  • forventningene til arbeidet framover.
  • Dersom samfunnsansvarspolicy ikke foreligger, skal det opplyses om det.

Samfunnsansvar som fagområde hjelper bedrifter med å innrette virksomheten slik at de etablerer og vedlikeholder sin samfunnsmessige legitimitet over tid. Det gir også et mer bevisst forhold til hvilke risikofaktorer de utsetter seg for. Med et strategisk grep, vil det også kunne ligge betydelige forretningsmessige gevinster i å ta bærekraft og ansvar på alvor.

Åpenhet og ekstern informasjon om hva man gjør vil unektelig bidra til å strukturere og dokumentere arbeidet med samfunnsansvar. Lovforslaget sier at redegjørelsen skal gis av styret og skal offentliggjøres i årsberetningen eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument som det er henvist til i årsberetningen. Revisor skal gi en uttalelse om redegjørelsen for samfunnsansvar.

Lovforslaget er utformet slik at det er opp til selskapene å bestemme om og i hvilken grad det skal arbeides med samfunnsansvar, men de må årlig redegjøre for hva de gjør (og ikke gjør). Her er link til Lovforslaget.

I pressemeldingen fra Regjeringen sier finansminister Sigbjørn Johnsen: «Regjeringen forventer at norske bedrifter skal være blant de fremste til å ta samfunnsansvar. Et lovfestet rapporteringskrav vil bidra til økt åpenhet og økt offentlig søkelys på virksomhetene, og skal motivere flere bedrifter til å integrere og tenke samfunnsansvar og i etikk i virksomheten», sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Johnsen legger til at mer åpenhet kan hjelpe bedrifter å vise at de tar sitt samfunnsansvar på alvor.

Det  håper og tror jeg han har rett i.

Da er det bare å brette opp ermene. Vi tar gjerne møter med selskaper som lurer på hvordan de skal forholde seg eller trenger litt hjelp til å få oversikt og utvikle sin samfunnsansvarspolicy.

Reklame