Finanskrise og samfunnsansvar – en motsetning?

Vil den vestlige økonomiske krisen føre til at bedrifter vil redusere sin innsats innenfor samfunnsansvar?

Diskusjonen rundt samfunnsansvar – hvor viktig det er og om det lønner seg i kroner og øre – er stadig aktuell. Les videre