Oppsigelser og samfunnsansvar – er det kompatibelt?

DNB, Schibstedt og flere andre planlegger store nedbemanningsrunder. Mange av selskapene er ivrige og aktive på samfunnsansvar.

Men henger dette på greip? Kan man ha samfunnsansvar som sentral strategi og likevel si opp folk? Hvilke ringvirkninger gir deres nedbemanniger, hva setter de i gang?

Samfunnsansvar handler også om arbeidsforhold. Kan man da nedbemanne og sende ansatte ut i arbeidsledighet og samtidig hevde at man tar samfunnsansvar på alvor slik disse gjør? Les videre