SafeClean – Nyttig med samfunnsansvar for en liten bedrift.

I forbindelse med et oppdrag i Sogn og Fjordane ble jeg kjent med SafeClean, et selskap etablert av to grundere for 10 år siden med en visjon om å spesialisere seg på kjemiske renseoperasjoner både offshore og onshore. De har utviklet mobile enheter og utstyr for rengjøring i lukkede systemer. Alt farlig avfall blir fraktet til prosessanlegget i Høyanger, der det blir behandlet, kildesortert og kommer ut igjen som fullt kontrollerbart avfall. Metoden til SafeClean gir både stor miljøgevinst og betydelig redusert risiko for skade på mennesker og ytre miljø, og det hjelper oljeselskapene til å ta ansvar for miljø gjennom kontroll med avfall. Et klassisk eksempel på det Michael Porter kaller Creating Shared Value – uten at SafeClean selv kjente begrepet…

Les videre

Reklame

Kan næringslivet redde verden?

Professor Hugh Montgomery fra det engelsek Climate and Health Council sa i forbindelse med miljømøtet i Durban før jul: «Den nakne sannhet er at COP17 ikke har hindret utslipp av et eneste gram CO2, og vil kanskje aldri gjøre det. Om verden hadde vært en pasient, ville vi kalt inn hjertestansteamet nå.» Les videre