Jeg vil, jeg vil, men får det ikke til.

Aftenposten skrev 28. oktober om norske ledere som gjerne vil redde verden, men som ikke får det til, de synes det er vanskelig å synliggjøre verdien av å drive bærekraftig. Avisen viser til en undersøkelse gjort av konsulentselskapet Accenture i samarbeid med UN Global Compact.

I artikkelen kommenterer Frode Hvattum i Accenture ulikhetene mellom nordiske ledere og internasjonale ledere slik: ”Funnene fra studien sier at nordiske selskaper ikke er flinke til å legge frem strategi på bærekraft eller vise investorer hva de får ut av det…”

Faksimile Aftenposten 28.10.13

Faksimile Aftenposten 28.10.13

Dette samsvarer med min erfaring. Og jeg vil legge til at norske selskaper ikke bare er lite finke til å kommunisere sine strategier, de har ofte ikke særlig avanserte strategier for bærekraft. Mange selskaper gjør mye bra, ofte langt utover det som kan forventes, men tiltakene er ofte fragmenterte, ustrategiske og lite relatert til kjernevirksomheten. Dermed blir satsningen ineffektiv og utydelig – med andre ord ”en godt bevart hemmelighet”.

Det er for så vidt greit, for arbeidet kan ha verdi og være nyttig for miljøet, mennesker eller samfunnet generelt. Ulempen er at det er lite befordrende for videre satsning.

Strategier for bærekraft eller samfunnsansvar, bør ikke sees på som isolerte strategier. Snarere tvert i mot, de bør være integrert i forretningsmodellen, med andre ord en del av bedriftens generelle strategi. Bare slik vil de ha reell effekt og i tillegg kunne hjelpe bedriften med å nå andre mål.

Artikkelen i Aftenposten bør være en påminnelse om at det er en god investering å utvikle en god og virksomhetsnær strategi for bærekraftsarbeidet. Det vil selvsagt ikke løse alle utfordringer i forhold til bærekraft eller samfunnsansvar, men erfaring viser at det vil gi resultater – både for bedriften og for miljø, mennesker og samfunnet.

Kanskje vi kan hjelpe deg med å få mer effekt av ditt samfunnsansvar? Ta kontakt for en uforpliktende prat:

Reklame

UNILEVER – CSR-ekspertenes våte drøm

Unilever, en av verdens største bedrifter og produsent av en rekke forbrukerprodukter, er i CSR-kretser anerkjent for sitt seriøse og ambisiøse CSR-arbeid. Sjefen Paul Polman er sett på som en guru og deres CSR-strategi, Living Plan, ble lansert i november 2010 til stor oppmerksomhet. Planen var annerledes enn det meste vi så langt hadde sett. De tok ansvar ikke bare for egen virksomhet, men for hele verdikjeden (underleverandører, distributører) og ikke minst for hvilken effekt produktene deres har på kundene og forbrukerne. Les videre

Det handler om tillit

9. april la Dinamo PR la frem de norske resultatene av Edelman Trust barometeret i samarbeid med Markedshøyskolen.

Berly Lund Grønning, leder i Trust-lansering (3 of 10)-1Dinamo PR ønsket velkommen til lansering av den 3 norske tillits barometeret. Edelman Trust Barometer er en internasjonal måling av publikums tillit til næringsliv, media, offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner som gjennomføres i 27 land.

Trust-lansering (4 of 10)

Laurence Evans presenterte funnene

Laurence Evans fra Edelman, Dinamo PRs internasjonale samarbeidspartner, ga en innsiktsfull presentasjon og sammenlignet resulatetene fra Norge med de internasjonale resultatene.

Her er et kort resymé av det jeg fant mest interessant.Tillit har målbare effekter for virksomheter: Les videre

Samfunnsansvar, kommunikasjon og omdømme

Bør bedriftens samfunnsansvar være en godt bevart hemmelighet? Det later til at mange norske ledere tror det er den beste strategien. De er redd for å snakke om hva de gjør innenfor samfunnsansvar. Tanken er at stikker du hodet frem, kan du også få det kappet av. Derfor er det best å gjemme hodet i sanden.

Men er det riktig?

Ja og nei. Det kommer an på hva man gjør og hvordan man snakker om det. Les videre