Etikk – 50 Shades of Gray?

Valget mellom

Valget mellom «rett og rett», «galt og galt» og noen ganger «rett og galt» kan være krevende. Har vi trent medarbeiderne tilstrekkelig for gode etiske valg?

Dårligere tider gir økt konkurranse om oppdragene. Det kan øke fristelsen for å ta snarveier for å redde kontrakten og bonusen. Har din virksomhet gjort nok for å sikre høy etisk bevissthet slik at medarbeidere ikke havner på feil side?

Alle vil av og til befinne seg i valgsituasjoner hvor vi må velge Les videre

Reklame

Det handler om tillit

9. april la Dinamo PR la frem de norske resultatene av Edelman Trust barometeret i samarbeid med Markedshøyskolen.

Berly Lund Grønning, leder i Trust-lansering (3 of 10)-1Dinamo PR ønsket velkommen til lansering av den 3 norske tillits barometeret. Edelman Trust Barometer er en internasjonal måling av publikums tillit til næringsliv, media, offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner som gjennomføres i 27 land.

Trust-lansering (4 of 10)

Laurence Evans presenterte funnene

Laurence Evans fra Edelman, Dinamo PRs internasjonale samarbeidspartner, ga en innsiktsfull presentasjon og sammenlignet resulatetene fra Norge med de internasjonale resultatene.

Her er et kort resymé av det jeg fant mest interessant.Tillit har målbare effekter for virksomheter: Les videre

Hva gjør at noen lykkes med samfunnsansvar?

Svaret er enkelt: Ledelsen må virkelig ville det!

Onsdag 26. september inntok noen av Norges ivrigste innen samfunnsansvar scenen på en CSR-konferanse i regi av JazzAid. Dette var tiende gang JazzAid ble arrangert med en CSR-konferanse før jazzkonsert.

På disse ti årene har agendaen for samfunnsansvar endret seg betydelig. De første årene var fokus fra foredragsholderne i stor grad omdømme og filantropi. Nå handler det om kjernevirksomheten; om ledelse, holdninger, leverandørkjedeproblematikk, miljø, etikk og mennesker. Endring i fokuset i foredragene reflekterer den generelle utviklingen.

CSR anno 2012 er noe helt annet enn det var i 2002. Les videre

SafeClean – Nyttig med samfunnsansvar for en liten bedrift.

I forbindelse med et oppdrag i Sogn og Fjordane ble jeg kjent med SafeClean, et selskap etablert av to grundere for 10 år siden med en visjon om å spesialisere seg på kjemiske renseoperasjoner både offshore og onshore. De har utviklet mobile enheter og utstyr for rengjøring i lukkede systemer. Alt farlig avfall blir fraktet til prosessanlegget i Høyanger, der det blir behandlet, kildesortert og kommer ut igjen som fullt kontrollerbart avfall. Metoden til SafeClean gir både stor miljøgevinst og betydelig redusert risiko for skade på mennesker og ytre miljø, og det hjelper oljeselskapene til å ta ansvar for miljø gjennom kontroll med avfall. Et klassisk eksempel på det Michael Porter kaller Creating Shared Value – uten at SafeClean selv kjente begrepet…

Les videre