Har bærekraftsrapportering ingenting med CSR å gjøre?

Dr Donato Calace, en forsker på samfunnsansvar, hevder i artikkelen «Sustainability Reports Should Have Nothing to do with CSR» at det ikke finnes noen sammenheng mellom CSR-rapportering (GRI, IIRC etc) og god CSR-praksis. Hvis det medfører riktighet, er det oppsiktsvekkende og trist.

«This reporting trend provides an “operational” dimension of corporate sustainability, made out of indicators, narratives, statements and symbols, without knitting all this data in substantial managerial action».

Les videre

Reklame