Samfunnsansvar, noe vi bare gjør, eller også noe å snakke om?

Å være en ansvarlig virksomhet er i vinden. Det handler for de fleste først og fremst om hva de gjør. Ikke om å gi bort penger, men først og fremst om HVORDAN penger tjenes.

Når engasjementet for å gjøre det rette er indre motivert er det ekstra hyggelig. Mange norske bedrifter er ganske gode og gjør mye riktig og bra for å redusere den skyggen de kaster ved sin virksomhet og de søker også å kaste lys (ref Jørgensen og Pedersen). Les videre

Reklame

Jeg vil, jeg vil, men får det ikke til.

Aftenposten skrev 28. oktober om norske ledere som gjerne vil redde verden, men som ikke får det til, de synes det er vanskelig å synliggjøre verdien av å drive bærekraftig. Avisen viser til en undersøkelse gjort av konsulentselskapet Accenture i samarbeid med UN Global Compact.

I artikkelen kommenterer Frode Hvattum i Accenture ulikhetene mellom nordiske ledere og internasjonale ledere slik: ”Funnene fra studien sier at nordiske selskaper ikke er flinke til å legge frem strategi på bærekraft eller vise investorer hva de får ut av det…”

Faksimile Aftenposten 28.10.13

Faksimile Aftenposten 28.10.13

Dette samsvarer med min erfaring. Og jeg vil legge til at norske selskaper ikke bare er lite finke til å kommunisere sine strategier, de har ofte ikke særlig avanserte strategier for bærekraft. Mange selskaper gjør mye bra, ofte langt utover det som kan forventes, men tiltakene er ofte fragmenterte, ustrategiske og lite relatert til kjernevirksomheten. Dermed blir satsningen ineffektiv og utydelig – med andre ord ”en godt bevart hemmelighet”.

Det er for så vidt greit, for arbeidet kan ha verdi og være nyttig for miljøet, mennesker eller samfunnet generelt. Ulempen er at det er lite befordrende for videre satsning.

Strategier for bærekraft eller samfunnsansvar, bør ikke sees på som isolerte strategier. Snarere tvert i mot, de bør være integrert i forretningsmodellen, med andre ord en del av bedriftens generelle strategi. Bare slik vil de ha reell effekt og i tillegg kunne hjelpe bedriften med å nå andre mål.

Artikkelen i Aftenposten bør være en påminnelse om at det er en god investering å utvikle en god og virksomhetsnær strategi for bærekraftsarbeidet. Det vil selvsagt ikke løse alle utfordringer i forhold til bærekraft eller samfunnsansvar, men erfaring viser at det vil gi resultater – både for bedriften og for miljø, mennesker og samfunnet.

Kanskje vi kan hjelpe deg med å få mer effekt av ditt samfunnsansvar? Ta kontakt for en uforpliktende prat:

La deg inspirere i høst!

Høsten er i gang og Good Business har spennende Kjersti Fløgstadting på trappene.

Ikke minst har vi lyst til å dele innsikt og inspirasjon. Vi er derfor med å arrangerer flere seminarer i høst hvor ansvarlighet er tema.

28.08.: Seminar om CSR-kommunikasjon på Lagåsen

Dinamo PR og GoodBusiness inviterer til CSR-seminar på Lagåsen 28. august. Vi presenterer hovedfunn fra en fersk holdningsundersøkelse, og drøfter faglige perspektiver og caser innen CSR-kommunikasjon.

Norske bedrifter gjør mye bra innen samfunnsansvar. Samtidig er det mange dilemmaer og utfordringer i å snakke om det. Vi belyser muligheter og utfordringer.

Program

 • 1400-1430 – Velkommen og registrering. Vafler og eplemost i hagen
 • 1430-1445 – Berly Lund Grønning, daglig leder i Dinamo PR: «Holdningsendringer i samfunnet?»  Funn fra en ny undersøkelse.
 • 1445-1500 – Kjersti Fløgstad, daglig leder i GoodBusiness: «CSR-kommunikasjon – hvorfor og hvordan»
 • 1505-1515 – Kristina Picard, informasjonssjef i Storebrand: «Fra en godt bevart hemmelighet til et verdifullt konkurransefortrinn»
 • 1520-1530 – Rita Bondeson Børke, personaldirektør i Mester Grønn: «Dilemmaer og risiko relatert til CSR-kommunikasjon for Mester Grønn»
 • 1535-1545 – Aina Marie Lien, ernæringsfysiolog i NorgesGruppen: «Ernæring og ansvarlighet»
 • 1550-1605 – Paneldebatt. Vi drøfter sentrale spørsmål innen CSR-kommunikasjon.
 • 1605-1800 – Fingermat og drikke i hagen. Kåseri ved Henrik Syse, seniorforsker ved PRIO

Påmelding

Inngang er gratis. På grunn av begrenset antall plasser, er påmelding obligatorisk. Du kan melde deg på via et nettskjema som du finner her.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med: 

Kjersti Fløgstad, kjersti.flogstad@goodbusiness.as, 917 53 862. Marianne Woldstad, marianne.woldstad@dinamo.no, 45265966 Johannes Hvidsten, johannes.hvidsten@dinamo.no, 47349932

Velkommen til Lagåsen!

27.08.: Rause Relasjoner i Oslo.

Engasjert Byrå har i fire år fokusert på mennesker som den viktigste ressurs i virksomheter i Trondheim, nå tar de skrittet til hovedstaden hvor de også ønsker å få kundene til å overgå sine egne forventninger. Linn Kathrin Bergset er Daglig Leder for Engasjert Byrå i Oslo. GoodBusiness er en samarbeidspartner. Oppstarten markeres med Rause Relasjoner i Oslo Kongress senter, Youngsgate 11:

Tirsdag 27. august kl: 09.00-12.0 (registrering & kaffe fra 08.30)

Spennende innhold som Klaus Sonstad vil lose oss gjennom:

 • Velkommen
 • Vennligheten kommer v/Kolbjørn Nordvik
 • Samfunnsansvar:
 •  – Holdningsskapende arbeide v/Kjersti Fløgst
 • –  Gi bort dagen v/Marianne Danielsen
 • Tverrkulturell kommunikasjon v/Heidi Faradonbeh
 • Gratulerer og veien videre!

Endring FRYDER!

Arrangementet er GRATIS

Les mer om innholdet i arrangementet i vedlegget og meld deg på her:http://engasjertbyra.hoopla.no/sales/raustioslo/

(Det er begrenset antall plasser)

18.09.: JAZZAID

Jazzaid arrangeres for 11. gang! Og nok en gang med et program både faglig og musikals som gjør at du nok vil finne det meningsfylt å besøke Nasjonal Jazzscene kl 17.00 – 22. Inntektene fra arrangementet går til gode formål for å gjøre verden bedre. Her er årets program:

CSR-SEMINAR:

 • Kathrine Aspaas deler sine perspektiver på medmenneskelighet, raushet og ansvar. Kathrine er høyaktuell i mediebildet som samfunnsdebattant og dessuten aktuell med den flotte boken «Raushetens tid».
 • Øyvind Sandvold fra FERD vil dele sine perspektiver om sosialt entreprenørskap og hva FERD gjør for å bidra til samfunnsnyttige og bærekraftige bedrifter. Øyvind vil presentere et par bedriftscase der samfunnsperspektivet har vært den sentrale driveren.
 • TBC

Jazzkvelden vil inneholde 3 flotte musiske bidrag:

Samfunnsansvar, kommunikasjon og omdømme

Bør bedriftens samfunnsansvar være en godt bevart hemmelighet? Det later til at mange norske ledere tror det er den beste strategien. De er redd for å snakke om hva de gjør innenfor samfunnsansvar. Tanken er at stikker du hodet frem, kan du også få det kappet av. Derfor er det best å gjemme hodet i sanden.

Men er det riktig?

Ja og nei. Det kommer an på hva man gjør og hvordan man snakker om det. Les videre