Klimaendringene: Kan næringslivet redde oss?

I dag ferdigstilles FNs klimapanel sin tredje delrapport i Berlin og i morgen har de pressekonferanse hvor de vil formidle hva som må gjøres for å redusere klimautslipp og begrense klimaendringene. Mye har allerede vært omtalt i pressen. Og budskapet er like klart som det er dystert:

Det er nå det gjelder om vi skal unngå katastrofale følger. Fokus må både være på å redusere skadene ved kraftig reduksjon i klimagasser kombinert med tiltak som gjør oss i stand til å leve under nye forutsetninger (klimatilpasning).

Det er nå vi må ta ansvar

Det er nå vi må ta ansvar

Løsningen for å nå tograders-målet viser seg imidlertid utrolig vanskelig i praksis. Hvordan skal vi defacto klare å redusere utslipp samtidig som vi har sterk økonomisk vekst og sterk befolkningsvekst? Problemet er kanskje ikke å vite hva vi skal gjøre, men faktisk å gjøre det.

Les videre

Reklame