Et slankere 2014?

Stein Erik Hagen har slanket seg og har ”pålagt” matgiganten Orkla om å bidra til det samme for det norske folk. Dette er flott og godt samfunnsansvarsarbeid. Bilde

Samfunnsansvar handler i stor grad om å ta tak i de vesentlige forhold hvor virksomheten har unike forutsetninger for å bidra til en positiv utvikling i samfunnet (eller redusere en eksisterende negativ påvirkning). Orklas kjernevirksomhet er mat. Da er det meget klokt å se på Les videre

Reklame

Jippi for norsk dagligvarehandel!

Overvekt er en av vår tids største helseproblemer i følge WHO. Forebygging av fedme er en av de viktigste helsetiltak i følge en norsk helseundersøkelse fra 2011.

Helsemyndighetene har da også vært ute med mange forslag og tiltak som nøkkelhullsmerking og forbud mot reklame rettet mot barn for usunne produkter. Ikke alle har vært like positivt mottatt fra dagligvarehandelen og matvareindustrien.

Samfunnsansvar handler om å forhindre eller redusere skade ved sin virksomhet. Men samfunnsansvar handler også om å bruke sine ressurser og muligheter til å bidra til å løse samfunnsproblemer.  Les videre