Finanskrise og samfunnsansvar – en motsetning?

Vil den vestlige økonomiske krisen føre til at bedrifter vil redusere sin innsats innenfor samfunnsansvar?

Diskusjonen rundt samfunnsansvar – hvor viktig det er og om det lønner seg i kroner og øre – er stadig aktuell. Les videre

Samfunnsansvar lønner seg

18. oktober sto en artikkel i Aftenposten, i papirutgaven med overskriften «Samfunnsansvar lønner seg ikke«. Den viste til en masterstudie utført ved Norges Handelshøyskolen som viste at aksjekursen på finansinstitusjoner falt den dagen de annonserte sitt samfunnsansvar. En studie fra Harvard viser da også det stikk motsatte… Les videre

Reklame

Hvorfor samfunnsansvar gjør det enklere å få tilgang på kapital

Siden Milton Friedmans artikkel i New York Times Magazine i 1970, hvor han påsto at bedriftenes eneste ansvar var å tjene penger, og at fokus på samfunnsansvar var en avsporing som ville bidra til det motsatte, har det vært gjennomført over 300 studier, artikler og rapporter som tyder på at det ikke er en motsetning. Tvert i mot; de fleste studier viser en positiv sammenheng mellom samfunnsansvar, økonomiske resultater og verdiutvikling.

Nå har forskere ved Harvard utført en studie hvor de ser på koblingen mellom samfunnsansvar og kapitalkostnader. Studien, Corporate Social Responsibility and access toFinance, viser at CSR kan gjøre det lettere for bedrifter å sikre finansiering for nye prosjekter. Forskningen ble utført av George Serafeim og Beiting Cheng ved Harvard Business School og Ioannis Ioannou fra London Business School.

I sammendraget fra studien sies det:  «Jo bedre en bedrift tar samfunnsansvar, jo færre kapitalbegrensninger vil den møte. Godt samfunnsansvarsarbeid er et resultat av bedre engasjement og dialog med interessenter, som igjen reduserer sannsynligheten for opportunistisk atferd som presser ledere til å vedta uhensiktsmessige strategier. Samfunnsansvar gir dermed en mer effektiv form for samhandling med viktige interessenter. Bedrifter med godt samfunnansvar rapporterer i større grad sine samfunnsansvarsaktiviteter, og har dermed større åpenhet (transparens). Høyere nivåer av transparens reduserer frykten hos potensielle investorer, noe som øker deres sannsynlighet for å investere.»

Studien er grundig. Forskerne har sett på over 113 kilder og studier, den inneholder åtte sider med tabeller og paneler, fire sider med vedlegg og 23 fotnoter. Forfatterne tok hensyn til bransjer, land, neoklassiske økonomiske forutsetninger, informasjonsmessige asymmetrier, markeds  friksjoner, valuta justeringer med mer. Argumentene og analyse er overbevisende.

I et mer anstrengt og urolig kapitalmarked, er det altså gode grunner for å øke satsning på samfunnsansvar. Det kan lønne seg!