Sachs om kapitalismens endelikt

”Egeninteresse uten moral fører til kapitalismens selvutslettelse.” Dette skriver Jeffrey Sachs, Professor og direktør ved The Earth Institute Colombia Universitetet i et innlegg i Financial Times. Kapitalismen forsvares gjennom Adam Smiths berømte paradoks om den usynlige hånd: egeninteresse som opererer i et marked, fører til felles gode. Men egeninteresse-paradokset brytes ned når det blir strukket for langt. Les videre