Business i hjertesakenes tid

”Vi søker etter avkobling, mens det vi trenger er tilkobling” sa min venn barnepsykolog Magne Raundalen til meg da jeg holdt på å utvikle min hjertesak, Den Ene, i UNICEF for 4-5 år siden. Ettertiden har vist at han hadde helt rett. Den Ene ble godt mottatt fordi appellen om at en som bryr seg om et barn som sliter kan være nok, traff noe i mange mennesker.

hjertesakMen enda klarere har vi sett behovet for å tilkobles i saker som Maria Amelie i 2010. rosetogene i forbindelse med 22. juli i 2011, massemønstringen på leting etter Sigrid, og engasjementet som Reidun Orsets rubrikk-annonse for juleselskap skapte I fjor.  Vi engasjerer oss i hjertesaker. Vi lar oss koble oss til. Les videre