RIO +20 – blir verden bedre?

FNs Klimakonferanse Rio +20 ble avsluttet fredag 22. juni. En kjempekonferanse over 10 dager med 45 000 deltagere som resulterte i dokumentet “The Future We Want”.

Rio +20 skulle plukke opp ballen fra den opprinnelige Earth Summit i 1992 som ga oss konvensjoner om klimaendringer og biologisk mangfold, og lovnader om fattigdomsbekjempelse og rettferdighet. Siden den gang er fakta at globale klimautslipp Les videre

Reklame