Jeg vil, jeg vil, men får det ikke til.

Aftenposten skrev 28. oktober om norske ledere som gjerne vil redde verden, men som ikke får det til, de synes det er vanskelig å synliggjøre verdien av å drive bærekraftig. Avisen viser til en undersøkelse gjort av konsulentselskapet Accenture i samarbeid med UN Global Compact.

I artikkelen kommenterer Frode Hvattum i Accenture ulikhetene mellom nordiske ledere og internasjonale ledere slik: ”Funnene fra studien sier at nordiske selskaper ikke er flinke til å legge frem strategi på bærekraft eller vise investorer hva de får ut av det…”

Faksimile Aftenposten 28.10.13

Faksimile Aftenposten 28.10.13

Dette samsvarer med min erfaring. Og jeg vil legge til at norske selskaper ikke bare er lite finke til å kommunisere sine strategier, de har ofte ikke særlig avanserte strategier for bærekraft. Mange selskaper gjør mye bra, ofte langt utover det som kan forventes, men tiltakene er ofte fragmenterte, ustrategiske og lite relatert til kjernevirksomheten. Dermed blir satsningen ineffektiv og utydelig – med andre ord ”en godt bevart hemmelighet”.

Det er for så vidt greit, for arbeidet kan ha verdi og være nyttig for miljøet, mennesker eller samfunnet generelt. Ulempen er at det er lite befordrende for videre satsning.

Strategier for bærekraft eller samfunnsansvar, bør ikke sees på som isolerte strategier. Snarere tvert i mot, de bør være integrert i forretningsmodellen, med andre ord en del av bedriftens generelle strategi. Bare slik vil de ha reell effekt og i tillegg kunne hjelpe bedriften med å nå andre mål.

Artikkelen i Aftenposten bør være en påminnelse om at det er en god investering å utvikle en god og virksomhetsnær strategi for bærekraftsarbeidet. Det vil selvsagt ikke løse alle utfordringer i forhold til bærekraft eller samfunnsansvar, men erfaring viser at det vil gi resultater – både for bedriften og for miljø, mennesker og samfunnet.

Kanskje vi kan hjelpe deg med å få mer effekt av ditt samfunnsansvar? Ta kontakt for en uforpliktende prat:

UNILEVER – CSR-ekspertenes våte drøm

Unilever, en av verdens største bedrifter og produsent av en rekke forbrukerprodukter, er i CSR-kretser anerkjent for sitt seriøse og ambisiøse CSR-arbeid. Sjefen Paul Polman er sett på som en guru og deres CSR-strategi, Living Plan, ble lansert i november 2010 til stor oppmerksomhet. Planen var annerledes enn det meste vi så langt hadde sett. De tok ansvar ikke bare for egen virksomhet, men for hele verdikjeden (underleverandører, distributører) og ikke minst for hvilken effekt produktene deres har på kundene og forbrukerne. Les videre

Når visjonen er seg selv nok

Kan en bedrift påberope seg å ta samfunnsansvar på alvor hvis visjonen ikke peker i den retningen?

Nei, mener jeg. Ekte, ordentlig og strategisk samfunnsansvar, CSR 2.0, bærekraft eller hva vi skal kalle det, handler om måten man driver virksomheten på slik at man både tjener penger og bidrar til miljø og menneskers positive utvikling. Det handler om at ledelsen definerer hva slags bedrift man er, hvilke verdier man står for, hvordan man ser sitt ansvar og hvilke spor ønsker å etterlate. Hvis visjonen ikke sier noe om dette, er det lite trolig at uttalte samfunnsansvars strategier stikker særlig dypt. Les videre

Samfunnsansvar – en dårlig samvittighet?

Tid og ressurser stopper en del bedrifter jeg møter fra å komme i gang og jobbe skikkelig med samfunnsansvar eller bærekraft. Føler du at det gjelder din bedrift også, er tiden inne NÅ for å få samfunnsansvar med i planer og budsjetter for 2013!

Det kan være lurt; mye tyder på at morgendagens vinnere er de som tar samfunnets forventninger og morgendagens utfordringer på alvor og forholder seg proaktivt til dem. Det kan gjøre bedriften mer attraktiv i kampen om talentene og overfor forbrukerne. Stadig flere bedrifter stiller krav til at underleverandørene kan dokumentere at de jobber med samfunnsansvar. Er dere beredt?

Les videre