Retningslinjer og rammeverk

Samfunnsansvar, utover å følge lover og regler,  er ikke lovpålagt og det foreligger ingen bindende retningslinjer*. Med det finnes en rekke retningslinjer og rammeverk. Nedenfor følger en liste over de viktigste, men den er ikke utfyllende:

Norske initiativ:

Stortingsmelding 10. Regjeringens melding som omhandler forventninger til norsk næringsliv og ikke minst norske statseide selskaper om hvordan norske bedrifter skal ta ansvar for samfunnet det er en del av, nasjonalt som internasjonalt. 

Stortingsmelding 13:  I denne sammenheng relevant fordi statens forventninger til statlige eide selskapers samfunnsansvar er eksplisitt uttrykt i meldingen. 

*Norsk regnskapslov: I kjølvannet av Stortingsmelding 10 har en arbeidsgruppe avgitt rapport til finansdepartementet med anbefaling om at rapportering på samfunnsansvar tas inn som krav i regnskapsloven til store selskaper (para 1.5). Endringen har vært på høring og er fremdeles til behandling i departementet.

Norges kontaktpunkt for OECDs retningslinjer: Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv behandler klagesaker om blant annet brudd på menneskerettigheter og miljøskade mot norske selskaper med internasjonal virksomhet.

Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse: Kapittel 10 Risikostyring og intern kontroll sier at » Internkontrollen og systemene bør også omfatte selskapets verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar»

Internasjonale initiativ:

OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper: OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper er vidtrekkende anbefalinger for ansvarlig forretningsførsel som er de eneste internasjonale rammeverket myndighetene har plikt til å fremme. Retningslinjene utgjør en ramme av frivillige prinsipper for ansvarlig forretningsdritf som samsvarer med gjeldende lover og konvensjoner. 

UN Global Compact: FNs Global Compact er et frivillig policy initiativ for virksomheter hvor man forplikter seg til å utføre sin virksomhet og strategier I tråd med ti universelt aksepterte prinsipper innenfor områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. 

UNPRI: FN-støttede Principles for Responsible Investment Initiative (PRI) er et nettverk av internasjonale investorer som samarbeider for å sette de seks Principles for Responsible Investment ut I live.  De som tilslutter seg UNPRI forplikter sweg til å benytte rammeverket for vurdering av investeringers miljømessige, sosiale og corporate governance aspekter. 

Global Reporting Initiative, GRI: The Global Reporting Initiative (GRI) representerer en av verdens mest utbredte standarder for Corporate Social Responsibility (CSR) rapportering. Dette innebærer en form for Verdi-rapportering der en organisasjon offentlig kommuniserer sine økonomiske, miljømessige og sosiale resultater. GRI søker å gjøre bærekraft rapportering fra alle organisasjoner som rutine på lik linje med finansiell rapportering.

ISO 26000, en veileder til samfunnsansvar. En frivillig veileder, ikke et sertifiseringssystem utviklet av ISO for å gi praktisk veiledning til bedrifter om hvordan de kan implementere og ta samfunnsansvar. ISO 26000, som er utviklet i samarbeid mellom mer enn 400 delegater fra ulike land og aktører, har dermed bred generell tilslutning. Ambisjonene i ISO 26000 går lenger enn for eksempel OECDs retningslinjer.

World Business Council for Sustainable Development, er et forum bestående av mer enn 200 ledere som legger til rette for utveksling og deling av informasjon og erfaringer innenfor bærekraftig virksomhet.

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s