To nye kjemikalier på verstingelista

To nye kjemikalier er oppført på verstinglista. «Stoffene D4 og TCEP finnes i mange vanlige forbrukerprodukter som kosmetikk, maling, impregneringsmidler og tekstiler. Det er godt dokumentert at begge stoffene brytes svært sakte ned i miljøet. Fordi de hoper seg opp i næringskjeden, kan stoffene til slutt ende opp i maten vi spiser. Både D4 og TCEP kan skade forplantningsevnen til mennesker.» skriver Klif.

Inneholder produktene farlige kjemikalier?

Inneholder produktene farlige kjemikalier?

At de er ført opp på verstingelisten, betyr ikke at de er forbudt, men at myndighetene vil bruke flere virkemidler til å kontrollere bruken. Her er hele prioriteringslisten.

Godt samfunnsansvar er at produsenter tar dette mer på alvor og legger et «førevar»-prinsipp til grunn og ikke venter til all mulig forskning Les videre

Shop till you drop

Det er vel bokstavelig talt det vi gjør om dagen.  Klær koster det samme i kroner i dag som de gjorde for 30 år siden. Timelønnen på sin side steg med 372% i samme periode i flg LO. Vi har altså råd til å kjøpe mer, mye mer – og det gjør vi. Ifølge organisasjonen Framtiden i våre hender økte klesforbruket i Norge med hele 72 prosent fra 1990 til 2009. Vi shopper og shopper.

Tekstilindustrien er generelt oppfattet å ha stor negativ innvirkning på miljøet under produksjonsprosessen med bl a bruk av enorme mengder jord, vann og plantevernmidler.  Visste du at det skal minst 6000 liter vann til for å produsere en jeans?

Men vi har jo ikke lyst til å slutte å shoppe og slutte å følge moten. Løsningene er neppe at vi totalt skal endre adferd. Det kommer ikke til å skje (fort nok). Les videre

Sachs om kapitalismens endelikt

”Egeninteresse uten moral fører til kapitalismens selvutslettelse.” Dette skriver Jeffrey Sachs, Professor og direktør ved The Earth Institute Colombia Universitetet i et innlegg i Financial Times. Kapitalismen forsvares gjennom Adam Smiths berømte paradoks om den usynlige hånd: egeninteresse som opererer i et marked, fører til felles gode. Men egeninteresse-paradokset brytes ned når det blir strukket for langt. Les videre

Kan næringslivet redde verden?

Professor Hugh Montgomery fra det engelsek Climate and Health Council sa i forbindelse med miljømøtet i Durban før jul: «Den nakne sannhet er at COP17 ikke har hindret utslipp av et eneste gram CO2, og vil kanskje aldri gjøre det. Om verden hadde vært en pasient, ville vi kalt inn hjertestansteamet nå.» Les videre