Om Kjersti Fløgstad

Jeg er rådgiver innenfor samfunnsansvar og jobber med bærekraftige forretningsstrategier. I bærekraft ligger konkurrransekraft som også er bra for miljø, mennesker og samfunn. Jeg har mer enn 20 års erfaring fra krevende lederstillinger i bank og frivillig sektor, bl a 11 år som generalsekretær i UNICEF Norge og har dessuten vært rådgiver innen merkevarebygging og markedsføring for store norske merkevarer og som rådgiver innenfor samfunnsansvar og bærekraft. Nå jobber jeg med samfunnsansvar i DNB.

Fremtidens Brandstore

Som lesere av denne bloggen har skjønt, er jeg opptatt av at nye forventinger gir nye muligheter for næringslivet og handelen. Forbrukerne er i økende grad bekymret over klodens fremtid, og de ønsker å kjøpe varer som kommer med løsninger.

Her er et par interessante eksempler på virksomheter som har grepet de nye mulighetene. Les videre

Reklame

Nye krav – nye forretningsmuligheter

Hvordan samfunnsansvar faktisk kan bli et konkurransefortrinn

Denne uken holdt jeg et innlegg på Virkes Handelskonferanse. Mitt budskap var at nye, krevende forventninger fra forbrukerne gir store muligheter for verdibaserte og ansvarlige bedrifter som ønsker å vinne markedsandeler. Norske virksomheter har spesielt gode forutsetninger. 

Innlegget ble omtalt i E24.

Den største feilen handelen og handelsleverandører har gjort, er å blinke ut ”idealistene” Les videre

Doing good er ofte good business

Sosialt engasjement kan gi økt medarbeiderengasjement

Mange bedrifter har et stort sosialt engasjement. Engasjementet kan ta mange ulike former; alt fra å støtte og samarbeide med ulike organisasjoner til å engasjere ansatte i sosialt eller pro bono arbeid til tett samarbeid for å løse samfunnsproblemer.

For mange er slikt samarbeid et ledd i deres arbeid med samfunnsansvar og mye tyder på at bedrifters sosiale engasjement er i utvikling. Det blir i økende grad strategisk og tillegges økt vekt. Det er mange gode grunner for en slik utvikling. Det kan nemlig være både lurt og lønnsomt – i tillegg til at det som regel er bra for samfunnet.

Likevel gir ikke alt engasjement nødvendigvis den uttelling man hadde håpet, verken Les videre