Hørt om Goal For Children?

Under fotball VM har vi kunnet se en plakat på NRK med teksten: ”Goal for Children fra HELP Forsikring”.

Goal For Children fra HELP Forsikring

Goal For Children fra HELP Forsikring

De observante har kanskje fått med seg (bl a på Facebook) at dette er et samarbeidsprosjekt mellom Help Forsikring og UNICEF Norge for barns beste. Målet er at ingen barn skal oppleve konfliktfylte samlivsbrudd.

HELP Forsikring, som er et forsikringsselskap som driver med advokatforsikring, har nemlig identifisert at barn er nesten rettsløse og uten egen stemme når foreldrenes konflikt eskalerer til retten.

20.000 barn årlig

Hvert år opplever mer enn 20.000 barn at mor og far går fra hverandre. De fleste samlivsbrudd går greit når mor og far samarbeider bra. Men når foreldrene ikke klarer å finne løsninger på en konstruktiv måte, ender altfor mange foreldre i retten.

Det sies at 23% av alle sivile saker omfatter barn. HELP, som er landets største advokatmiljø for private saker (mer enn 90 advokater og fullmektiger) kjenner problemet på kroppen og har behandlet mer enn 2 000 saker om barn siden 2009. En av deres advokater hadde mer enn 50 barnesaker (samvær, barnefordeling, fast bosted etc) i retten bare i 2013!

Advokatene i Help mener at barna er de store taperne.

Et spennende CSR-prosjekt
Hvordan ble det et så sterkt engasjement for denne saken i HELP? GoodBusiness har hjulpet HELP Forsikring med å identifisere og utvikle deres samfunnsansvar.

For oss i GoodBusiness er samfunnsansvar to ting:
1. Å sikre ansvarlig forretningspraksis
2. Å bidra til nytte for samfunnet

Forskerne Pedersen og Jørgensen sier det med følgende metafor: Det handler om å sikre at skyggen virksomheten kaster er så liten som mulig og å identifisere hvordan virksomheten gjennom sin forretningsmodell kan kaste lys.

Vi jobbet med begge aspektene  hos HELP – begge like viktige. Vi kartla praksis og fant at den i stor grad var meget tilfredsstillende, med noen få unntak som ledelsen straks tok tak i.

Selskapet har også en viktig visjon: ”Å gjøre advokattjenester tilgjengelige for folk flest.” Alle kan kjøpe en forsikring å få advokathjelp når de trenger det, advokathjelp er ikke lenger bare forun dem med god økonomi. Et samfunnsnyttig prosjekt i seg selv. Men Helps ledelse ville videre og lete etter enda større nytte.

Gjennom prosjektet kom vi frem til at HELPs overordnede mål (purpose) er å bidra til økt rettssikkerhet i samfunnet. Det er litt større og viktigere og går lenger enn visjonen. HELP bestemte seg for å konsentrere seg om rettsikkerheten i Norge. Det er der HELP har unike forutsetninger for å gjøre en forskjell.

Deretter kjørte vi en workshop som involverte alle medarbeiderne i selskapet. Spørsmålene vi jobbet med var:
1. På hvilke områder opplever dere at rettsikkerheten er dårlig i Norge?
2. Er det grupper dere mener har for dårlig rettssikkerhet i Norge?

Mange interessante utfordringer kom på bordet (eller rettere på veggen). Etterpå systematisert og analyserte GoodBusinee svarene. Barns rettssikkerhet i forbindelse med samlivsbrudd var en av to helt klare utfordringer som flest ønsket å bidra til. Og det er som vi så innledningsvis meget relevant for virksomheten. De har unik kompetanse om dette.

HELP har derfor satt seg som mål å bidra til å bedre situasjonen og rettssikkerheten for barn, og da særlig de som opplever konfliktfylte samlivsbrudd. De ønsker å bidra til følgende endringer:

1. Redusere konfliktnivået ved å sette fokus på problemstillingen og gjøre foreldre og pårørende klar over hvor belastende slike fordelingssaker er for barn (benytte sosiale medier, media og det offentlige rom) Som dette eksempelet fra Aftenposten.

2. Gi bort meklingstimer til foreldre som ønsker hjelp til å finne løsninger for å unngå eskalerende konflikt (1 mål = 1 advokattime).

3. Oppfordre myndighetene til å sette av mer ressurser og endre praksis slik at færre samlivsbrudd ender opp som barnefordelingssaker i retten (bruke sin erfaring og stemme i det offentlige rom)

4. Påvirke praksis. I høst skal de samle fagfolk til en konferanse (#denviktigstestemmen) for å diskutere problemet og angi mulige løsninger for en bedret situasjon for barna (HELP tar kostnader ved organisering og selve arrangementet).

I forbindelse med fotball VM som startet 12. Juni ble ”Goal for Children” offisielt startet. For hvert mål som scores under fotball VM gir HELP én advokattime til barns beste. Så langt (før kvartfinalene) er det scoret 154 mål – altså 154 timer tilgjengelig for foreldre som ønsker hjelp til å løse sin uenighet.

Ved å gi gratis advokatmekling til foreldre ønsker de å forhindre konfliktfylte samlivsbrudd. Dette er ment å være et supplement til den gode hjelpen man kan få fra sitt lokale familievernkontor. Konseptet vil videreføres ved andre målscorende arrangementer i fremtiden.

Samarbeid er nøkkelen til varige endringer
De fleste utfordringer i samfunnet er for store til at en virksomhet alene kan gjøre stor forskjell. Derfor ønsker HELP at dette initiativet skal omfavne mange partnere på sikt. UNICEF Norge ble invitert til å være prosjektets første samarbeidspartner. Det ble meget positivt mottatt.

HELP er nemlig ikke alene om å identifisere dette som en utfordring; FNs Barnekomité påpeker nemlig også i sin behandling av Norges 4. rapport til FN om oppfølging av Barnekonvensjonen:

”Barnets beste 22.
Komiteen setter pris på at barnets beste blir framhevet som et veiledende prinsipp i de nye saksbehandlingsreglene fra 2004 og i endringene i barneloven fra 2006, som begge refererer til beskyttelse av barn i barnefordelingssaker, samt i den nye utlendingsloven fra 2008, som regulerer behandlingen av søknader fra barn om asyl eller opphold på humanitært grunnlag. Komiteen er likevel betenkt over at prinsippet om at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn, fortsatt ikke gjelder på alle områder som angår barn, som f.eks. i barnefordelingssaker og utlendingssaker, og at de som er ansvarlig for å ta hensyn til barnets beste, ikke alltid har god nok opplæring til å kunne foreta en grundig vurdering av hva som er til det beste for barnet i hvert enkelt tilfelle….

Det er en fryd å se hvordan prosjektet vokser.

Ledelsen i selskapet står fullt og helt bak. Selskapets direktør for samfunnsansvar og forretningsutvikling, Richard Riekeles, var hjernen bak å koble initiativet opp mot VM og konseptet Goal For Children, altså å knytte advokattimer opp mot målscoringer og dermed involvere og engasjere. Han uttrykker stor glede over prosjektet: ”Jeg synes starten på prosjektet har vært veldig bra og opplever at engasjementet vokser seg stadig sterkere fra innsiden og utover. Dette er et ikke-kommersielt prosjekt som skal vare i mange år. Det omfatter langt mer enn den juridiske siden av samlivsbrudd. Derfor er ambisjonen å samle og forene alle de gode kreftene og all den kompetansen som trengs for å forhindre at barn opplever konfliktfylte samlivsbrudd. Goal for Children er det viktigste jeg har jobbet med i hele mitt liv og saken fortjener all den positive oppmerksomheten den kan få.”

Enda viktigere

Utsagnet reflekterer noe vi ofte opplever i arbeid med våre kunder. Alle medarbeidere, på alle nivåer, føler stor glede og tilfredshet ved å bidra til noe som er større og viktigere enn bare å tjene penger. Vi trenger alle en større og høyere himmel – en følelse av å gjøre en forskjell. Det er en av årsakene til at det lønner seg å jobbe strategisk med samfunnsansvar – både skygge og lys.

Se denne videoen hvis du fremdeles lurer på om dette er et viktig prosjekt:

Reklame
Dette innlegget ble publisert i Cases, Sosialt engasjement av Kjersti Fløgstad. Bokmerk permalenken.

Om Kjersti Fløgstad

Jeg er rådgiver innenfor samfunnsansvar og jobber med bærekraftige forretningsstrategier. I bærekraft ligger konkurrransekraft som også er bra for miljø, mennesker og samfunn. Jeg har mer enn 20 års erfaring fra krevende lederstillinger i bank og frivillig sektor, bl a 11 år som generalsekretær i UNICEF Norge og har dessuten vært rådgiver innen merkevarebygging og markedsføring for store norske merkevarer og som rådgiver innenfor samfunnsansvar og bærekraft. Nå jobber jeg med samfunnsansvar i DNB.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s