Rapportere om samfunnsansvar – det begynner å haste

1. juni trådte de nye rapporteringsreglene om samfunnsansvar i kraft. Reglene innebærer at alle store (les: børsnoterte) selskaper i Norge skal rapportere om sitt samfunnsansvar.

Prop 48L (2012-2013) ble vedtatt 9. april i Stortinget. Dette innebærer blant annet at «store foretak skal redegjøre for hva foretaket gjør for å integrere hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon i sine forretningsstrategier, i sin daglige drift og i forhold til sine interessenter».

Etter ny § 3-3c i regnskapsloven, skal store foretak årlig gi en redegjørelse om samfunnsansvar, enten i årsberetningen eller i annet offentlig tilgjengelig dokument som det henvises til i årsberetningen.

Revisorforeningen formulerer det slik:

«Redegjørelsen skal dekke følgende temaer:

  • Menneskerettigheter
  • Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold
  • Miljø
  • Korrupsjonsbekjempelse

Redegjørelsen skal inneholde opplysninger om retningslinjer, prinsipper, prosedyrer og standarder foretaket benytter for å integrere disse hensynene i sine forretningsstrategier, i sin daglige drift og i forholdet til sine interessenter. Hvis foretaket ikke har retningslinjer, skal det opplyses om dette. 

Foretak som har retningslinjer skal:

  • Opplyse om hvordan foretaket arbeider for å omsette disse til handling
  • Gi en vurdering av resultatene som er oppnådd
  • Opplyse om forventninger til dette arbeidet framover

 Rapporteringskravene skal gjelde for store foretak, dvs. børsnoterte foretak, allmennaksjeselskaper, banker, finansieringsforetak og morselskap i finanskonsern.»


 Det er dessuten mulighet for å unngå spesiell rapportering dersom selskapet rapporterer i hht GRi eller FNs Global Compact.

Men uansett hvilken form man velger, begynner det å haste for mange selskaper.  Mitt innstrykk er at mange fremdeles ikke har kommet igang. Lovforslaget er utformet slik at det er opp til selskapene å bestemme om og i hvilken grad det skal arbeides med samfunnsansvar, men de må årlig redegjøre for hva de gjør (og ikke gjør). Her er link til Lovforslaget.

Det er også viktig å merke seg at med den nye loven, er det nå styret som har ansvar for selskapets arbeid med samfunnsansvar. Rapporteringsplikten påligger styret. 

 

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s