Finanskrise og samfunnsansvar – en motsetning?

Vil den vestlige økonomiske krisen føre til at bedrifter vil redusere sin innsats innenfor samfunnsansvar?

Diskusjonen rundt samfunnsansvar – hvor viktig det er og om det lønner seg i kroner og øre – er stadig aktuell.I 1970 påsto Milton Friedman i New York Times Magazine at bedriftenes eneste ansvar var å tjene penger, og at fokus på samfunnsansvar var en avsporing som ville bidra til det motsatte. 40 år senere viser flere hundre studier og rapporter at han tok feil. Mye taler for at samfunnsansvar, definert som det bedrifter gjør utover det lovpålagte og som har som mål å bidra til en positiv forskjell i samfunnet, vil få økt aktualitet snarere enn å avta fremover.

Det er minst tre grunner som tilsier at økt fokus på samfunnsansvar fremover er en vinnerstrategi:

Et næringsliv i sterk utakt med samfunnet det lever i, har store utfordringer. Occupy-demonstrasjonen som begynte i New York og nå har spredd seg til mer enn 150 byer rundt om i verden, viser med all tydelighet en tillitskrise i forhold til næringslivet, og særlig finansnæringen. Folk flest (de kaller seg de 99 prosent) føler at deres behov ikke tas på alvor og at de er på kanten av ”stupet”. Det stilles spørsmål om avlønning av toppledere, til virksomheters åpenhet og etikk, overskudd i enkelte sektorer, særlig i finans- og energisektoren, om kobling mellom næringsliv og politiske ledere og om manglende regulering. Næringslivet er avhengig av at tilliten gjenopprettes om det ikke skal ende i tap og dårlig lønnsomhet. Hvorfor? Bransjer og bedrifter med dårlig omdømme og tillit opplever kundeflukt og vanskeligheter med å tiltrekke seg de dyktigste medarbeidere. Krisen gir dessuten store markedsmuligheter for nye aktører som tar et annerledes grep, mer i tråd med forventningene fra det store markedet. Richard Bransons inntreden i banksektoren er sånn sett interessant.

I perioder med økonomisk tilbakegang, blir innovasjon og nytenkning viktig for videre vekst. Selskaper som slutter å tenke nytt i dårlige tider, lider mer og lenger. De som evner å øke innsatsen i innovasjon kommer erfaringsmessig raskere tilbake og kan dra nytte av en bedret økonomi. Det ligger store utfordringer i miljø, klima og utvikling. Bedrifter som ser på hvordan de kan utvikle nye produkter, tjenester og partnerskap som vil bidra til en mer bærekraftig forretning, vil være morgendagens vinnere.

I urolige tider vil ledig kapital i økende grad finne frem til prosjekter med lav eller forutsigbar risiko. Forskere ved Harvard Business School offentliggjorde i sommer en studie hvor de hadde sett på koblingen mellom samfunnsansvar og kapitalkostnader. Studien ”Corporate Social Responsibility and Access to Finance”, viser at samfunnsansvar kan gjøre det lettere for bedrifter å sikre finansiering for nye prosjekter.
Noen av konklusjonene:
– Jo flinkere en bedrift er til å ta samfunnsansvar, dess færre kapitalbegrensninger vil den møte.
– Samfunnsansvar gir en mer effektiv form for samhandling med viktige interessenter.
– Bedrifter med godt samfunnsansvar rapporterer i større grad sine samfunnsansvarsaktiviteter, og har dermed større åpenhet (transparens).
– Høyere nivåer av transparens reduserer frykten hos potensielle investorer, noe som øker deres sannsynlighet for å investere.

I et mer anstrengt og urolig marked, er det altså gode grunner for å øke satsning på samfunnsansvar. Det kan lønne seg, både på kort og lang sikt.

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s